Privacy verklaring Koning Boudewijnstichting (KBS)

Privacy verklaring Koning Boudewijnstichting (KBS)Vanzelfsprekend respecteert de Koning Boudewijnstichting de privacywetgeving ter zake.Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.Hoe verzamelt de KBS persoonlijke gegevens?

 • De KBS verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt, of die derden aan ons meedelen in het kader van een door hen aangevraagde dienst (bv. in het kader van een kandidaatsdossier). 

Welke persoonlijke gegevens verwerkt de KBS?

 • De KBS verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door u (of door derden) aangevraagde dienst. 

Wanneer en waarom verwerkt de KBS persoonlijke gegevens?

 • De KBS verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:
 • indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
 • of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren (bv. uw adres om een publicatie op te sturen of uw bankrekeningnummer om financiële steun uit te keren);
 • of, indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bv. uw rijksregisternummer om een fiscaal attest te kunnen aanleveren);
 • of, indien het van publiek of legitiem belang is (bv. bekendmaking op onze website van organisaties en personen die financiële steun ontvingen). 

Hoe behandelt de KBS persoonlijke gegevens?

 • Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens (bv. gezondheidsinformatie of bankrekeningnummer) worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.
 • Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven):
 • Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor één of meerdere nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven 
 • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden

Hoe lang bewaart de KBS persoonlijke gegevens?

 • Dient u via deze website een kandidaatsdossier in, bestelt u een publicatie, schrijft u in voor een evenement of maakt u een gift over, dan houden we uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst correct af te handelen. 
 • De KBS kan daarnaast beslissen om bepaalde gegevens op een geaggregeerde manier te verzamelen op langere termijn om de eigen werking te evalueren en bij te sturen (bv. uitgekeerde steun over de jaren heen). Individuele identificatie van personen is hierbij niet aan de orde. 

Bewaart de KBS mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

 • Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

 • Wilt u iets wijzigen in uw contactgegevens, kunt u dat zelf doen in Mijn KBS
 • U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met [email protected]
 • U kan op elk moment de persoonlijke gegevens die de KBS over u verwerkt, inzien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen. Indien u over een KBS profiel beschikt, kunt u zelf uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen.
 • Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacycommissie. 

Nog vragen of bedenkingen?Mail [email protected]